Navigace

Obsah

Osvětová beseda

OSVĚTOVÁ  BESEDA LUŽNICE

je organizační složka obce Lužnice, která byla zřízena ke dni 1. 1. 2003. 

Svou činností se zaměřuje na tři základní oblasti:  
1/ Zajišťuje provoz místní knihovny
2/ Organizuje kulturní, vzdělávací a společenské akce v obci
3/ Organizuje a vede zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé

Kontakt: ob.luznice@centrum.cz

 

OB Lužnice se podílí především na organizaci kulturních i společenských akcí v Lužnici. Jedná se o pravidelné akce (např. pořádání oslav Masopustu, Noc s Andersem v knihovně, adventní koncerty nebo dětský den) nebo i nepravidelných (jako např. Meziobecní turnaj ve hře "Člověče, nezlob se!", letní soutěžní klání družtev "Večer na Lužnici" či stanování a soutěžení pro děti) aj. V letech 2004 - 2010 to pak byla především přehlídka dětských hudebních souborů s názvem Lužnická nota.