Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

ze dne 9. 9. 2020 o znovuzavedení používání roušek ve všech vnitřních prostorech budov ode dne 10. září 2020. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice č. 2/2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje celý text

ostatní | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavírka železničního přejezdu na silnici I/24 u obce Lužnice

Uzavírka železničního přejezdu celý text

ostatní | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výluky Českých drah

Informujeme Vás, že od 13.8. do 18.8.2020 z důvodu uzavřeného železničního přejezdu v Lužnici proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 226 Č.Velenice - Veselí n.L. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. celý text

ostatní | 1. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice č. 1/2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvolňování přijatých opatření od 25. května

Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května, připravilo hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení občanům - Lužnická pouť

Obecní úřad Lužnice oznamuje, že vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem na území ČR se ruší program letošní tradiční poutě ve dnech 15. - 17. května 2020. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuální informace - COVID-19

Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května, ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

KPZ - krajská pomoc zranitelným

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o KPZ - krajská pomoc zranitelným - pomoc ohrožené skupině obyvatel, kteří mají možnost vyzvednut si balíček s ochrannými prostředky na Městském úřadu Lomnice nad Lužnicí.
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výluky Českých drah

Informujeme Vás, že v květnu 2020 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice.
Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyjádření ČEVAK a.s.

Aktuální vyjádření společnosti v souvislosti s výskytem koronavirové infekce na našem území celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 týkající se změn v překročení státních hranic České republiky, pobytu na veřejně dostupných místech či sportování na venkovních sportovištích, maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a dalších omezeních v souvislosti s šířením nového koronaviru na území ČR. celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Portál chcipomoct.cz - nabídka pomoci potřebným

Portál chcipomoct.cz působí v rámci celé České Republiky. Jedná se o koordinační centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR, stojí za ním nezisková organizace ACSA.
Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Portál je neustále rozvíjen a přizpůsobován aktuálním požadavkům. V současné době komunikuje s tisíci dobrovolníky a vyřizuje stovky žádostí o pomoc. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Fungování Městského úřadu Třeboň od 20. 04. 2020

s ohledem na doporučení Ministerstva vnitra a opatření Ministerstva zdravotnictví. celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Manuál pro občany - COVID-19

Aktuální přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu vyhlášeného pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis dětí do Mateřské školy Lužnice pro školní rok 2020/2021

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v době koronavirové pandemie stanovilo, že zápisy k předškolnímu vzdělávání budou probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Popelářské desatero_COVID-19

Společnost FCC České Budějovice, s.r.o. zveřejnila informační leták, jak v době koronavirové pandemie zacházet s komunálními odpady, aby bylo co nejvíce minimalizováno riziko nákazy, jak pro zaměstnance, tak i pro občany obce. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v době koronavirové pandemie stanovilo, že zápisy k povinné školní docházce budou probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat až do 30. dubna 2020. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nakládání s dopadem v době pandemie

Ministerstvo životního prostředí vydalo leták s informacemi, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření ve veřejné dopravě

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením nového koronaviru na území ČR bude redukována po dobu mimořádných opatření regionální osobní železniční doprava na území Jihočeského kraje. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Popovídání s dobrovolníkem

Diecézní charita České Budějovice zřídila vzhledem k opatřením vztahujícím se k pandemii COVID-19 krizové linky nabízející psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi nebo pomoc duchovního na telefonu, celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

ze dne 26.3.2020, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, NOVĚ s výjimkou zámečnictví, servisu výrobků a strojů pro domácnost, myček automobilů a činností týkající se pohřbívání. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů ze dne 27. 3. 2020

s uvedením zákonů, kterými se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a důchodového pojištění, celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Použití roušek a respirátorů

Jak nasadit, používat, sundat a zlikvidovat ústní roušku. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus
• Jak na to?
celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 23. 3. 2020 o prodloužení omezení volného pohybu osob do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. a o přijetí dalších krizových opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru na území ČR. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Evidence dobrovolníků - výzva Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá v době vyhlášeného nouzového stavu s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem všechny dobrovolníky. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 19. 3. 2020 o mimořádném opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stáské ze dne 18. března 2020 k zajištění poskytování koordinace zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední